Activitats amb el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet

  • Caminada popular
  • Participació en els actes de la Festa Major (Flama del Canigó)
  • Sortides del grup Caminants Colla Vella
  • Sortides del grup Dissabtes de senders
  • Sortides del grup BTT Colla Vella
  • Projecció d’audiovisuals durant l’any

 

 

 

QUOTES ANUALS

CATEGORIA..................EDATS................QUOTA

Numerari.....................21 a 64 anys.............64,00 €

Veterà...........................+ 65 anys................32,00 €

Juvenil........................16 a 20 anys............ 32,00 €

Infantil.........................6 a 15 anys...............16,00 €

Soci a l'atur (*).............21 a 64 anys............32,00 €

Soci virtual (**)..............+ 5 anys..................15,00 €  

 

FAMÍLIES

Familiar Titular..............21 a 64 anys............64,00 €

Familiar Beneficiari.......21 a 64 anys.............32,00 €

Familiar fill Juvenil........16 a 20 anys.............16,00 €

Familiar fill Infantil..........6 a 15 anys................2,00 €

Nadó..............................0 a 5 anys..................0,00 €

 

13 € de matrícula per inscripció i tramitacions administratives, aquesta quantitat sols es pagarà un cop en fer-se soci de l'entitat (al soci Virtual no està inclòs)

 

(*) El soci que passi un exercici sencer a l'atur, presentant la documentació

que ho justifiqui, en la propera quota anual se li cobrarà 32,00 €. Si només

són uns mesos, se li descomptarà la part proporcional en el cobrament de la

següent quota.

 

(**) Els socis virtuals només tindran dret a treure's la targeta de la FEEC, i no tindran cap altre dret, per tant, no seran socis de ple dret. No tindran ni veu ni vot a les assemblees del club, no podran formar part de la junta i per a qualsevol activitat constaran com a no socis. A les activitats que tinguin quota d'inscripció, hauran de pagar la quota de no-soci. Aquesta categoria només serà per a socis nous. Si una persona anteriorment havia sigut soci de l'entitat, podrà optar a aquesta modalitat de soci, sense període de carència.