Curs d'Alpinisme Nivell 2

Imprimeix

Data: 7 de Febrer al 1 de Març 2012

OBJECTIU
Dotar a l’alumne d’uns coneixements i unes capacitats que li permetin realitzar amb seguretat ascensions d'alta
muntanya de mitjana dificultat (AD) com a primer de corda i de forma autònoma.

CONTINGUT DEL CURS

Coneixements del medi 2, equip i material 2, tècniques de progressió i seguretat en roca (progressió en crestes), tècniques de progressió i seguretat en glaceres, tècniques de progressió i seguretat en canals i corredors, introducció al piolet tracció,utilització dels ancoratges en roca, neu i glaç, reunions en roca i glaç, progressió amb cordes, interpretació de croquis, graduacions, logística i preparació d'una sortida, coneixement dels perills de la muntanya i prevenció, tècniques de pernoctació.

 


INSCRIPCIO
Fins a exhaurir les places i abans del 31 de Gener de 2012.
Places limitades: un mínim de 6 i un màxim de 12 alumnes.
Preu del Curs:
120 €. (Socis del CMH)
150 €. (No socis)


L’assegurança obligatòria NO està inclosa en el preu. Cal omplir el full d’inscripció i el consentiment informat i fer efectiu el pagament. Les cancel·lacions després de la data termini per inscripcions, tindran un recàrrec del 20%.
Subvenció Regidoria de Joventut: Tots els menors de 30 anys empadronats a L’Hospitalet, tenen una bonificació del 10% sobre el preu del curs.


NIVELL ESPORTIU
Es requereix bona condició física. Cal tenir experiència en alpinisme i escalada en roca en vies equipades de més d’un llarg o haver aprovat el curs de nivell 1 d’alpinisme i 2 d’escalada en roca.
DURACIÓ DEL CURS
5 sessions teòriques
6 sessions pràctiques
MONITOR / ALUMNE
1 monitor / 2 alumnes


EL CURS INCLOU
Monitors titulats, material específic, dossier i diploma del curs.


Mes informacio, http://www.cmhospitalet.org/Web/images/Contenido/Cursos/2012/201202Alpinisme2/Publicitat%20Alpinisme%202012.pdf